دبیر

دکتر محمدرضا رضوی

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

اعضاء

  • دکتر داریوش مبصر، معاونت پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
  • دکتر ضیاء بیگدلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • مهندس امانی، رییس امور صنعت سازمان برنامه و بودجه
  • مهندس سلیمی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران و عضو انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی– خارجی
  • دکتر وحید خاشعی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
  • دکتر حامد دهقانان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی