دبیر

مهندس سید کمال الدین میرنظامی
مدیر گروه توسعه منطقه ای پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

اعضاء

 • سعید طالع شایان، پژوهشگر گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
 • هامون طماسبی، دبیر گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
 • مهدی روح اللهی، رئیس اندیشکده پایا
 • محمد حسین پاپلی یزدی، هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس
 • علیرضا فراهانی، مشاور توسعه منطقه ای
 • روح الله حمیدی مطلق، مدیر گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
 • علی ملکی، قائم مقام پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه صنعتی شریف
 • حجت الله ورمزیاری، مرکز پژوهش‌های مجلس
 • محمد تقی فرور، رئیس کنسرسیوم بین‌المللی قرق‌های بومی
 • مونا کنعانیان، عامل توسعه خوشه فرش در کرمان و فعال توسعه منطقه ای
 • محمد حسین حسین زاده، مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت
 • رضا تازیکی، فعال توسعه منطقه ای
 • روح الله ایزدخواه، مشاور توسعه منطقه ای
 • مهدی شفیعی، مدیرعامل موسسه نواندیشان توسعه مشارکت مهر

محورها

1. تنظیم گری توسعه منطقه ای
2. رویکردها و الزامات آمایش سرزمین به منظور توسعه منطقه ای
3. حکمرانی و تفویض اختیارات در سطح منطقه ای
4. نقش حاکمیت، دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی در پیشبرد توسعه منطقه ای