رئیس کمیته

دکتر مهدی نوید ادهم

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش

دبیر

دکتر فاطمه گیتی پسند

اعضاء

 • دکتر علی ذوعلم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • دکتر صادق زاده قمصری، عضو کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • دکتر سید مجتبی امامی، مدیر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
 • دکتر بهروز کاظمی، مدیرگروه ارزیابی علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • دکتر فاطمه دلبری راغب، پژوهشگر سیاستگذاری آموزش و پرورش
 • دکتر مجتبی امیری، استاد دانشگاه تهران
 • دکتر علیرضا عصاره، رییس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 • دکتر عباس صدری، رئیس سازمان آیسسکو
 • حبیب رحیم پور ازغدی
 • مجتبی همتی فر
 • حمید طریقی حسینی

محورها

محورهای اولین همایش حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در بخش تعلیم و تربیت ناظر به انواع تعلیم و تربیت (از جمله رسمی و غیررسمی و عمومی و تخصصی) و گستره و اقتضائات هر یک، می‌توان به بحث از حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی پرداخت که در تأمل در باب تعاملات گونه‌گون این دو حوزه، می‌توان منظرهایی را مورد توجه قرار داد که در اولین همایش، چهار عنوان کلیِ ذیل برگزیده شده است:
۱ـ مبانی حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت
الف- تبیین فلسفه‌ی حکمرانی و سیاست‌گذاریِ تعلیم و تربیت از منظر آموزه‌های اسلامی
ب- بررسی تطبیقی مبانی حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت در تجربه عملی و اسناد آموزشی بین‌المللی
ج- تبیین و ارزیابی الگوهای نظری حکمرانی و سیاست‌گذاری رایج حوزه تعلیم و تربیت
۲ـ نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت ایران
الف- ارزیابی و بازطراحی ساختارها و نظام سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت در ایران
ب- تبیین نقش موجود و مطلوب ارکان سهیم و مؤثر (دولت، مردم، رسانه و نهادها و سازمان‌های غیردولتی) و نهادهای علمی ـ پژوهشی (دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی) در فرآیند حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت در ایران
ج- شیوه‌های جدید نظارت و تنظیم‌گری حوزه عمومی و آموزه‌های آن برای آموزش‌وپرورش ایران
۳ـ تجربیات حکمرانی و سیاست‌گذاری در نظام تعلیم و تربیت ایران در سده اخیر
الف- ارزیابی شیوه‌ی مواجه ایران با تجربیات حکمرانی تعلیم و تربیت در جهان
ب- بررسی تاریخی نقش «مردم» در فرآیند حکمرانی و سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت ایران
ج- نقد و ارزیابی شیوه‌های حکمرانی تعلیم و تربیت در سده اخیر
د- ارزیابی اسناد تعلیم و تربیت در ایران از منظر حکمرانی و سیاست‌گذاری
۴ـ تحول در نظام تعلیم و تربیت از منظر حکمرانی
الف- آسیب‌شناسی فرآیند تدوین، تصویب و اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش
ب- مدیریت و راهبری تحول در نظام تعلیم و تربیت ایران و موانع پیشرو و الزامات آن