دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر علی ملکی

تحصیلات
1387-1392   دکتری مطالعات علم و فناوری، دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی، دانشگاه ادینبرو، بریتانیا
موضوع پایان نامه: پویایی های پیچیدگی بنیان دانش در صنایع بالادستی نفت
1380-1383   کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)، گرایش مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
1385-1385   دوره آموزشی سیاستگذاری علم وفناوری، مرکز تحقیقات سیاست علم وفناوری،)SPRU(، دانشگاه ساسکس، بریتانیا
1375-1379   کارشناسی مهندسی الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سوابق  اجرایی
 -1393تا کنون   قائم مقام و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف- پژوهشکده سیاستگذاری علم ، فناوری  و صنعت
  1394-1395دبیر ستاد پایش و ارزیابی علم وفناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات، فناوری (عتف)
1391-1392   سازمان مدیریت صنعتی، معاونت آموزش و مشاور مدیر عامل
1389-1389 همکار پژوهشی پروژه "راهبردهای بهره برداری بیشینه از منابع طبیعی و مواد خام" با همکاری دانشگاهOpen University، بریتانیا و، Cape Town آفریقای جنوبی:  http://commodities.open.ac.uk/mmcp
1387- تا کنون  پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، همکار پژوهشی
1383-1387   مرکز صنایع نوین، عضو پژوهشی و مدیر گروه مطالعاتی نظامهای نوآوری
1386-1387   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز توسعه مدیریت، مشاور و کارشناس برنامه ریزی
1386-1386 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، عضو پژوهشی پروژه تحول نظام علوم انسانی و اجتماعی کشور
1385-1385   دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری، بنیاد توسعه فردا، کارشناس سیستمهای نوآوری و سیاست گذاری صنعتی
1383-1384   وزارت نیرو، سازمان انرژیهای نو، عضو پژوهشی طرح ملی استراترژی توسعه فناوری پیل سوختی
1384-1384   شورای عالی انقلاب فرهنگی، همکار پژوهشی پروژه تحلیل نهادهای نظام فرهنگی کشور
1382-1383   شرکت فناوری ئیدروژن، معاون مدیر عامل
1380-1381   شرکت آرمان گستر توسعه، مهندس برق
1379-1380   شرکت واف، مهندس تحقیق و توسعه در مدارهای مخابراتی