زمان و آدرس محل برگزاری

زمان برگزاری
۱۳ و ۱۴ دی ۱۳۹۶ (۳ و ۴ ژانویه ۲۰۱۸)

 

مکان برگزاری
تهران، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما