مجموعه مقالات شفاهی و پوستری

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 مجموعه مقالات شفاهی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی 15988.46 کیلوبایت
2 مجموعه مقالات پوستری اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی 20573.15 کیلوبایت